Posts

Capital Tower 109 Trần Hưng Đạo

Tòa nhà Capital Tower: Cập nhật tin thuê văn phòng 2019

Tòa nhà Capital Tower nằm tại số 109 đường Trần…